HeimNyheiterKva kan velferdsteknologi bety for eldre sin livskvalitet og sjølvstende?

Kva kan velferdsteknologi bety for eldre sin livskvalitet og sjølvstende?

Tid: 6. februar kl 18.00
Stad: Kommunestyresalen på Dale

  • Kva ligg i omgrepet velferdsteknologi?
  • Korleis kan velferdsteknologi fremje meistring og aktivitet?
  • Kva utfordringar kan velferdsteknologi førebyggje? 
  • Døme på ulike typar teknologiske løysingar.
  • Teknologi og bustad.
  • Korleis setje velferdsteknologi inn i kommunen sine tenester til eldre på best mogeleg vis?

Velkomen!


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 28.01.2020