HjemNyheiterMeddommarar til offentleg ettersyn

Meddommarar til offentleg ettersyn

I medhald av § 68 i domstollova er valutvalet sitt framlegg til meddommarar lagt ut til offentleg ettersyn.

Kommunestyret vil føreta val den 18.06.2024.

Dersom nokon har merknader til framlegget, må dette meldast til

Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgt. 16, 5722 Dalekvam eller

rikke.haagensen@vaksdal.kommune.no innan måndag 27.05.2024.

Klikk her for liste


Sist oppdatert: 21.05.2024
Publisert: 08.05.2024