HjemNyheiterMomskompensasjon for frivillige lag og organisasjonar

Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjonar

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester. Søknadsfristen er  2. september.
Publisert: 12.06.2024
Sist endra: 12.06.2024