Møte i Formannskap, plan- og økonomiutval 8. september

Formannskapsmedlemmene drar først til Norgesmøllene, Vaksdal for å få ei orientering om det planlagde Møllemuseet, samt informasjon frå Felleskjøpet og Norgesmøllene. 

Av omsyn til smittevern er det berre inviterte som kan delta på orienteringa hjå Norgesmøllene.

Frå kl. 12.00 vil møtet fortsetje i kommunestyresalen, Heradshuset. 

Møtet i Heradshuset er ope for publikum, men av smittevernomsyn kan vi måtta begrense plassane for publikum. Ta kontakt med innbyggjarservice 56 59 44 00, dersom du ønskjer å vere publikum i møtet. 

Klikk her for å lese saksdokumenta


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 01.09.2020