Møte i kommunestyret måndag 8. april

Det er open halvtime frå kl. 1100.
Innbyggjarar som ønskjer å ta ordet i open halvtime må vere tilstades i kommunestyresalen kl. 1100.
Vi gjer merksam på et du ikkje kan ta opp saker som er på sakslista.

Trykk her for sakskart og sakspapir til møtet.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 03.04.2019