HjemNyheiterNæringsfond - søknadsfrist 15. november

Næringsfond - søknadsfrist 15. november

Næringsfondet skal nyttast til å fremje næringsføremål i kommunen, inkludert primærnæringane. 

Du kan søkje om stønad til varige driftsmidlar og produksjonsfremjande tiltak. Nyskaping og sysselsetting har prioritet.

Det vert ikkje gjeve tilskot til vanleg drift eller sanering av gjeld. Fondet kan nyttast til kommunale tiltak.  

Trykk her for å lese om kven som kan søkje og korleis du søkjer.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 31.10.2022