HjemNyheiterNasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Målsetting

Målet med tilskotsordningen er å leggje til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordningen skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Søknadsfrist for tilskotsåret 2023 er 18. november 2022

Kven kan søkje

  • Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar. (Sjå nettsida for meir detaljert informasjon).

Trykk her for å lese meir om ordninga, korleis du søker på søknadsportalen til bufdir.no.

Kontakperson i Vaksdal kommune, einingsleiar Gunn E. Melgård Aase .

Mobil: 412 33 585

E-post: Gunn.Melgard.Aase@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 28.10.2022
Publisert: 26.11.2018