Nye tryggleiksalarmar

  • Prinsippet er det same som før, men alarmen går no til ein døgnbemanna vaktsentral.
  • Dei nye alarmane har SIM-kort og er ikkje avhengig av fasttelefon.
  • Det er viktig å melde frå dersom du eller pårørande for alarmtelefon endrar telefonnummer.
  • Dei det gjeld får brev om dette. Vi tek kontakt med deg for å avtale besøk for installasjon.

For spørsmål, ta kontakt med


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 10.07.2019