Nytt helse- og omsorgsbygg på Vaksdal

Vi er i sluttfasen av anbodskonkurranse og startar vi opp med totalentreprenør og brukarar i august.

Byggestart blir seinare i haust, og etter planen skal bygget stå ferdig våren 2023. Vi vil komme tilbake med meir informasjon når vi er i gong i august. 

Kommunen jobbar rundt tomta

Vi gjer merksam på at kommunen og samarbeidpartnare framover vil jobbe rundt tomta. Her vil vi ta ut planter og anna og forberede til byggestart.

 Kartskisse over det nye omsorgsbygget:

Kartskisse nytt omsorgsbygg i Vaksdal

Trykk her for å opne kartskissa (pdf).


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 01.07.2021