Offentleg ettersyn - Meddommarar og skjønnsmedlemmer

Valutvalet sitt framlegg til meddommarar i tingrett, lagmannsrett og jordskifteretten er i samsvar med § 68 i domstollova, lagt ut til offentleg ettersyn på innbyggjarservice, Heradshuset.

Kommunestyret vil føreta val den 23.06.2020.

Dersom nokon har merknader til framlegget, må dette meldast til Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgt. 16, 5722 Dalekvam eller post@vaksdal.kommune.no innan torsdag 04.06.2020.

 

MEDDOMMARAR TIL TINGRETTEN

Menn

Kvinner

Per Solhaug

Britt Torunn Dalseid Klever

Ragnvald A Berge

Linn Teksum

Ronny Myklebust

Marit Mjelde Alvheim

Terje Geithus

Wenche Mari Helle

Vegar Sellevold

Karolina Bjørnberg

Bjørn Roald

Lisa Natalie J Lunde

Georg Helge Dankertsen

Maren Stalheim

 

MEDDOMMARAR TIL LAGMANNSRETTEN

Menn

Kvinner

Svein-Ove Hesjedal

Ellen Hagen

Sveinung Sigbjørnsen

Inger Marie Sæterdal

 

MEDDOMMARAR TIL JORDSKIFTERETTEN

Menn

Kvinner

Jahn Olav Nordheim

Anne Hilde Fosse Osvold

Kjetil Rødland

Anne Synnøve Nesheim

Svein Austrheim Tollefsen

Karin Nordheim

Fred Eirik Bjørnberg

Liv Anne Bergo

Ole Jakob Nese

Sunniva Gammersvik

 

SKJØNNSMEDLEMMER  

Menn/Kvinner

Liv Anne Bergo, Eksingedalen

Unn Evelyn Gullbrå, Eksingedalen

Ragnvald Berge, Bergsdalen

Jan Steinar Solheim, Dale

Kjetil Rødland, Dale


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 13.05.2020