HeimNyheiterOffentleg høyring om endring av minsteareal for jakt på hjort

Offentleg høyring om endring av minsteareal for jakt på hjort

Uttalar til høyringa skal vere skriftlege og sendast til Vaksdal kommune:

Har du spørsmål, ta kontakt med landbruksrådgjevar Tore Henrik Øye:

Tilhøyrande sakspapir:

Trykk her for å lese "Framlegg til endringsforskrift om jakt på hjort i Vaksdal kommune".

Trykk her for å lese "Saksvurdering og grunngjeving for framlegg til endring a minsteareal".

Trykk her for å lese " Arealinformasjon og tildeling av løyve ved justering av minsteareal".

Trykk her for å lese " Fellingsstatistikk - endring av minsteareal".


Sist oppdatert: 16.03.2022
Publisert: 16.03.2022