Offentleg høyring om endring av minsteareal for jakt på hjort

Uttalar til høyringa skal vere skriftlege og sendast til Vaksdal kommune:

Har du spørsmål, ta kontakt med landbruksrådgjevar Tore Henrik Øye:

Tilhøyrande sakspapir:

Trykk her for å lese "Framlegg til endringsforskrift om jakt på hjort i Vaksdal kommune".

Trykk her for å lese "Saksvurdering og grunngjeving for framlegg til endring a minsteareal".

Trykk her for å lese " Arealinformasjon og tildeling av løyve ved justering av minsteareal".

Trykk her for å lese " Fellingsstatistikk - endring av minsteareal".


Sist oppdatert: 16.03.2022
Publisert: 16.03.2022