Økonomiplan 2020 - 2023 er ute til offentlig ettersyn

Trykk her for å lese formannskapet si tilråding.

Her finn du økonomiplanen.

 

Du kan frå 3.juni og finne dokumenta på følgjande stader:

  • Dale: Biblioteket
  • Vaksdal: Coop Prix Vaksdal
  • Stanghelle: Coop Marked Stanghelle
  • Stamnes: Joker Stamnes
  • Eidslandet: Snarkjøp Eidsland
  • Eksingedalen: Eksingedalen Snarkjøp

Kommunestyret skal vedta økonomiplanen på bakgrunn av formannskapet si tilråding i møte den 17. juni 2019.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 31.05.2019