HjemNyheiterOppdatering fase 2 Stanghelle for arbeider med kabelgrøft.

Oppdatering fase 2 Stanghelle for arbeider med kabelgrøft.

Mesta AS bygger kabelgrøft på oppdrag for BKK og jobber for tiden på Fossmark og på Stanghelle. Kabelgrøften bygges blant annet for å få anleggsstrøm til K5 prosjektet.

Trykk her for å lese mer om veg- og baneprosjektet.

Nå går arbeidene til det vi kaller fase 2 på Stanghelle. Se også skisse / bilde for info. BKK og entreprenør Mesta AS  beklager de ulemper som arbeidene uunngåelig forårsaker. Det jobbes kontinuerlig med å minimere støy og med å håndtere trafikale utfordringer.

Arbeider og gjennomføring:

  • Kabelgrøften forsetter forbi krysset videre ned til kaien på Stanghelle. Det må her jobbes om nettene på grunn av den store trafikken på dagtid. BKK/Mesta vil også jobbe på dagtid så langt det er praktisk mulig.

  • Bussholdeplass som er stengt utenfor Lågaskartunellen vil bli åpnet igjen natt til tirsdag 14/2. Bussholdeplass nærmest Bergen stenges natt til tirsdag 14/2.

  • Rett etter krysset (retning Bergen) skal det etableres borehull gjennom og under vegen. Boring vil foregå i tidsrommet kl. 0700-1900. Det må påregnes noe støyende arbeider. Varighet for boring 3-4 dager.

  • Det vil bli kjørt ledebil gjennom arbeidsområdet hele døgnet og det må derfor påregnes lenger reisetid en normalt. Kollektivtransport vil bli prioritert.

  • Avvikling av trafikk opp og ned fra kaien vil bli ivaretatt av trafikkdirigenter.
  • Arbeidet på Stanghelle er estimert til å vare mellom 2 til 3 uker. Etter asfaltering av veien vil grøften fortsette videre på skrå til motsatt side av veibanen.
  • Kabelgrøften går deretter videre i retning Fossmark for sammenkobling med grøft som er etablert utenfor Hettetunellen. Arbeidet samkjøres også med Statens Vegvesen sitt behov for ekstra rør og veglys ved samme strekning.

  • Kollektivtrafikken er informert om arbeidene.

Har du spørsmål vedrørende arbeidene, kontakt BKK eller Mesta

E-post til BKK:

E-post til Mesta:

 


Sist oppdatert: 22.02.2023
Publisert: 10.02.2023