Oppdatert informasjon om kokevarsel for Vaksdal og Eidsland

Kokepåbodet på Vaksdal vert oppretthalde over helga. 
Vassprøvane vi sende inn til kontroll viste innhald av:
1 e.coli og 1 koliform på Vaksdal.
Ny vassprøve vil bli levert til laboratoriet måndag og resultatet vil vere klart etter 24 timar. 
Følgjer ein kokevarselet skal det ikkje medføre helsefare å nytta seg av vatnet.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 23.08.2019