HjemNyheiterPålegg om retting er sendt frå kommuneoverlegen i Vaksdal til Kryptovault Dale AS

Pålegg om retting er sendt frå kommuneoverlegen i Vaksdal til Kryptovault Dale AS

Kommuneoverlegen i Vaksdal har fatta vedtak: Pålegg om retting til Kryptovault Dale AS.
Publisert: 19.10.2018
Sist endra: 13.01.2022

- Kommuneoverlegen i Vaksdal kommune fatter følgende vedtak:
Kryptovault Dale AS pålegges følgende;
-   Å tilstrebe lavest mulig støynivå fra sin virksomhet
-   Støy fra virksomhetens tekniske installasjoner samt PCer/miners/servere o.l. skal ikke overskride LpAFmax 35 dB, 40 dB og 45 dB på hhv. natt, kveld og dag på uteoppholdsareal og utenfor vindu hos naboer (jf. NS 8175)

Frist for gjennomføring og innsending av dokumentasjon er 11.01.19

Klagefrist er 3 uker etter mottak av brev