HeimNyheiterPasienttransport i Vaksdal kommune

Pasienttransport i Vaksdal kommune

Helse Bergen står for tida utan avtale om pasienttransport i Vaksdal kommune, og du må sjølv betale for transporten og søkje refusjon etterpå.
Om du slit med utfylling av skjemaet og ikkje har nokon som kan hjelpe deg, kan du vende deg til Innbyggjarservice på Heradshuset.
Kommunen har folk klar for å hjelpe deg tysdagar mellom klokka 11.30 - 14.30. (Frå 3. november).

Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 28.10.2020