Politiske møte veke 49

  •  2. desember: Ombodsutvalet og administrasjonsutvalet
  • 3. desember: Valutvalet
  • 4. desember: Kontollutvalet
  • 5. desember: Eldreråd og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 29.11.2019