HjemNyheiterPolitiske møter 4. mai

Politiske møter 4. mai

Globale tekniske utfordringar for Microsoft under kommunestyremøtet 27. april, resulterte i at vedtaksbehandling for fleire saker måtte utsetjast ei veke. No møtes kommunestyret til nytt møte for å behandle sakene som sto att, tysdag 4. mai kl. 10.00 - 12.00.

 

Klikk her for å lese saksdokumenta

 

Levekårsutvalet gjennomfører sitt møte nr to i år kl. 12.30-14.30.

 

Klikk her for å lese saksdokumenta

 

Begge møta vert gjennomført som fjernmøter. Det vil seie at møta er digitale via plattformen Teams.


Publikum og andre som er interesserte kan følgja møtene direkte via kommune-tv.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 30.04.2021