Presisering om nødvendige reisar til Bergen

Vi vil presisere at vi då tenkjer på fritidsreiser, ikkje på reise til og frå jobb eller andre naudsynte ærend mellom Bergen og Vaksdal kommune. 

Hege Eide Vik, ordførar


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 09.09.2020