Raset på Toskedalsvegen

  • kl 20:00 frå Gammersvik til Stamnes
  • ca kl 20:30 frå Stamnes til Gammersvik

Vi kjem tilbake med ny informasjon når geolog har undesøkt staden fredag.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 23.07.2020