Reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle

Reguleringsplan for strekninga E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Frist for merknadar er sett til 17.09.2021.

Med godkjent reguleringsplan hausten 2021 er det mogleg med byggestart i 2024.   

Du kan finne meir informasjon, dokument, rapportar og kart på prosjektsida til Statens vegvesen. 

Trykk her for å komme til prosjektsida.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 30.06.2021