HjemNyheiterSamarbeid om flaumproblematikken i Vossovassdraget

Samarbeid om flaumproblematikken i Vossovassdraget

Måndag 18.desember var ordførar og kommunedirektør i møte med Voss herad der tema var flaumproblematikken i Vossovassdraget.
Publisert: 19.12.2023
Sist endra: 19.12.2023

Me fekk høyra om heradet sitt arbeid på kort, mellomlang og lang sikt, og me fekk høve til å drøfta problemstillingane som berører oss særleg på Dalseid og Straume.

Voss herad synte stor forståing for at situasjonen på Voss og nedover vassdraget heng saman, og at vatnet er ei utfordring heilt til det kjem ut i fjorden ved Stamnes sentrum.

Me er samde om å ha god dialog og samarbeid framover.

På biletet: Atle Fasteland, Hege Eide Vik, Bjørg Lirhus Ree, Rune Granli Slettemark, Tonje Såkvitne.

Bilete av deltakarane på flaum-møtet på Voss.