Seks personar er i dag bekrefta smitta i Vaksdal kommune

Vi driv aktiv smittesporing, dei som er smitta er i isolasjon og mange av våre innbyggjarar er i karantene.

Vi oppmodar alle til å være varsam og overhalde smitteverntiltaka, og begrense kven ein treff dei neste vekene.

Hugs og på å ha med deg munnbind, og bruk det når du ikkje kan halde avstand.

Smitteverntiltaka som vart innført 7. november er ikkje lenger gyldige.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 12.11.2020