HjemNyheiterSivilforsvaret testar flyalarmane 8. juni

Sivilforsvaret testar flyalarmane 8. juni

To gonger i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (fly-alarmane), for å sjekke at dei virkar og for å reparere dei som er defekte. 

Signalet

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søkje informasjon i til dømes radio, tv, aviser, på myndigheitene sine nettsider og i
sosiale medier.

Flyalarmane

Norge har 1 250 flyalarmar rundt om i landet, som skal varsle befolkninga ved akutt fare.
Varslingsanleggea er stort sett plassert i byar og tettsteder, og signala kan høyras av om lag halvparten av befolkninga.

Varslingsanlegga kan bli nytta både i fredstid og i krig.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 07.06.2022