HjemNyheiterSMIL-midlar for jordbruksføretak og grunneigarar

SMIL-midlar for jordbruksføretak og grunneigarar

Jordbruksføretak og grunneigarar kan no søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - søknadsfrist er 1. juni.
Publisert: 07.05.2024
Sist endra: 07.05.2024