HjemNyheiterSøknad om midlar fra kommunale utmarksfond 2021 – frist 1. desember

Søknad om midlar fra kommunale utmarksfond 2021 – frist 1. desember

Desse to fonda har søknadsfrist 1.desember:

  • Mysterfondet
  • Vaksdal kommune sitt fond for vilt, fisk og friluftsliv

Du kan og søkje midlar frå andre fond utan søknadsfrist.

Søknaden må innehalde:

  • Kva fond du søkjer midlar frå
  • Kven som søkjer, med kontaktperson
  • Kva det vert søkt om tilskot til
  • Føremål med tiltaket/kort prosjektskildring
  • Søknadsbeløp
  • Kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan

Skriftleg søknad sendast til Vaksdal kommune:

Trykk her for å lese om dei ulike fonda.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 18.11.2021