Søknad om tilskot til verna kulturminne - frist 1. desember

Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette, kan du søkje tilskot.
Publisert: 02.10.2018
Sist endra: 13.01.2022