HjemNyheiterSøknad om tilskot til verna kulturminne

Søknad om tilskot til verna kulturminne

No kan du søkje om tilskot til istandsetting av verneverdig kulturminne.
Publisert: 06.12.2023
Sist endra: 07.12.2023

Søknadsfrist: 15. januar 2024

Du kan søkje om tilskot til istandsetting av verneverdig kulturminne, regulert til bevaring/omsynssone, vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.

Trykk her for detaljar om kven som kan søkje og krav til søknaden.

Sjå om eigedomen din er regulert til omsynssone i kommunens arealplan eller om den er nemnt i kulturminneplanen.

Søknader vert prioriterte av Vaksdal kommune og vurdert av fylkeskommunen. For rettleiing, ta gjerne kontakt med vår sakshandsamar Oliver Gravermoen. 


Kontaktinformasjon:
Telefon: 41 42 40 77
Epost: oliver.gravermoen@vaksdal.kommune.no