HjemNyheiterSøknad om tilskot til verna kulturminne - frist 16. januar 2023

Søknad om tilskot til verna kulturminne - frist 16. januar 2023

Det må vere kulturminne som er prioritert av Vaksdal kommune, regulert til bevaring/omsynssone-vern og vurdert av fylkeskommunen til å ha regional verdi.

Trykk her for å sjå om eigedomen din er regulert til omsynssone i kommunens arealplan eller om den er nemnt i kulturminneplanen.

Vaksdal kommune prioriterar søknadene før dei blir sendt til Vestland fylkeskommune.

Trykk her for å komme til Vestland fylke for meir informasjon og søknadsskjema.

Ta gjerne kontakt med Oliver Gravermoen for rettleiing


Sist oppdatert: 12.12.2022
Publisert: 12.12.2022