Søknad om tilskot til verneverdige bygg - frist 15. februar 2021

Tilskotsordninga gjeldt istandsetjing av verneverdige kulturminne som er prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Tilskotet føresett istandsetjing etter antikvariske prinsipp.

Treng du rettleiing, ta kontakt med Oliver Gravermoen:

Telefon: 414 24 077

E-post: oliver.gravermoen@vaksdal.kommune.no


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 08.01.2021