Søknad om tilskot til verneverdige bygg - frist 24. januar 2022

Tilskotsordninga gjeldt istandsetjing av verneverdige kulturminne som er:

  • Prioritert av kommunane,
  • Regulert til bevaring/omsynssone eller
  • Vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi

Tilskotet føresett rehabilitering etter antikvariske prinsipp.

Vil du søkje, ta kontakt med Oliver Gravermoen for rettleiing.

Telefon: 414 24 077

E-post: oliver.gravermoen@vaksdal.kommune.no

Trykk her for å lese meir tilskotsordninga hos Vestland fylke.

Trykk her for meir informasjon om kulturminne i Vaksdal kommune.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 20.12.2021