HjemNyheiterSpelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søkje om midlar til bygging og rehabilitering av ulike typar anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet. Dei viktigaste målgruppene til idrettsføremål er born og ungdom (6-19 år).

Trykk her for å lese kven som kan få og korleis du søkjer.

 

Søknadsfrist er 1. november 2023


Sist oppdatert: 17.10.2023
Publisert: 17.10.2023