Stanghelle skule blir stengd i morgon, fredag 13. november

Vi må stengje skulen i morgon på grunn av at vi ikkje har nok personale tilgjengeleg. Vi opner igjen for undervisning på tysdag (måndag er planleggingsdag).

Informasjon om undervisninga i neste veke kjem til føresette frå skulen sine kanalar.

Elevar på barnetrinnet blir ikkje kalla inn til testing, men dei skal ta kontakt med koronatelefonen dersom dei får symptom.

Vi minnar om at karantene betyr at borna skal halde seg heime og ikkje ha omgang med andre born og vaksne enn familien.

Det er ikkje nødvendig å ringe koronatelefonen eller legevakt om de ikkje har symptom. Får ein symptom, så ring koronatelefonen på 453 77 777 eller legevakt 116 117 (kveld og helg).

Føresette er varsla direkte i eigne kanalar.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 12.11.2020