Status Vaksdal idrettspark 2. mars

Vi vil gjennomføre større grunnundersøkingar ved seinare høve, og vi vil samstundes arbeide for å planlegge utbetring av idrettsbanen.

Vi veit enno ikkje når det er mogeleg å bruke deler av banen. Dette må vi komme tilbake til. Vi skal ha ny befaring når snøen er vekke og vi får sett meir av sjølve banen.

Området er sikra  med anleggsgjerde, og vi ber om at alle respekterar sperringane og ikkje beveger seg inn på området.


Sist oppdatert: 02.03.2022
Publisert: 02.03.2022