Status Vaksdal idrettsplass 16. februar

Vi er i dialog med geoteknisk fagekspertise. Dei skal vurdere grunnforholda på plassen og gje innspel til vidare planlegging av utbetring.


Sist oppdatert: 16.02.2022
Publisert: 16.02.2022