HjemNyheiterSteinsprang på Dale

Steinsprang på Dale

Raset har ikkje nådd bustadområdet.

Ein del stein har treft  turvegen over Polleruden. Geolog undersøkte området torsdag kveld. Han meiner det ikkje er fare for bustadane på Nedre Eikhaugen.

Det kan kome nye steinsprang i helga i same område og turvegen er derfor stengt. Området vert undersøkt nærare så snart det er mogeleg med omsyn til vêrforhold og tryggleik.


Sist oppdatert: 08.10.2021
Publisert: 08.10.2021