HjemNyheiterStørre lekkasje på hovudvannleidninga i Dalseidalen

Større lekkasje på hovudvannleidninga i Dalseidalen

Husstandar som det gjeld er varsla direkte.
Når vi finn lekkasjen må vi stenge vatnet for å utbetre skaden. Dei husttandar det gjeld vil då få ny varsling.

Sist oppdatert: 14.02.2022
Publisert: 14.02.2022