Større steinras over fv 5410 i Eksingedalen

Det var ingen  på staden når raset gjekk.

Raset er om lag 15 meter bredt og tre meter høgt, tilsaman omlag 100 kubikkmeter steinmassar. Geolog har vore på staden.  

Det vert gjort ny vurdering av situasjonen tysdag 30.mars klokka 12.00.  Vegen er stengt på rasstaden.

Omkøyringsveg er fv 5410 over Nesheimsfjellet.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 28.03.2021