HjemNyheiterStøyande arbeider på Hellestræ planovergang

Støyande arbeider på Hellestræ planovergang

Vi har fått melding frå Bane NOR:

- Bergensbanen får nytt digitalt signalsystem i 2023. Bane NOR skal difor gjere anleggsarbeid ved Hellestræ planovergang.

Arbeida startar laurdag 6. februar og halde fram til sundag 21. februar 2021, frå klokka 07:00 til 19:00 kvar dag.

Det kan verta noko avgrensa framkomelegheit for brukare av planovergangen. Me brukar gravemaskin og i korte periodar betongsag.

Dei næraste naboane kan difor oppleve noko støy. Me beklagar ulempene dette kan føra med seg! 


Sist oppdatert: 03.02.2021
Publisert: 03.02.2021