Temamøte for kommunestyret 15. februar

Program for temamøtet

09.00-11:00 Delegeringsreglement
11:00-11:15 Pause
11.15-11:30 Presentasjon av ny nettside
11:30-12:00 Presentasjon av gruppearbeid og oppsummering delegeringsreglement
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.15 Spørsmål i kommunestyret, samt habilitet
13:15-14:00 Slik fungerer kommunestyret best
14.00-14:10 Pause – søtt og frukt
14.10-14:50 Forskrift om godtgjersle folkevalde - varaordførarrolla
14:50-15:00 Oppsummering og avslutning

 

Medlemmene har motteke eit notat om delegreringsreglementet. Klikk her for å lese notatet

 

Møtet er ope for publikum


Sist oppdatert: 11.02.2022
Publisert: 08.02.2022