HjemNyheiterTilskot frå kommunale utmarksfond 2023

Tilskot frå kommunale utmarksfond 2023

No kan du søkje om midlar frå desse fonda:
Publisert: 30.10.2023
Sist endra: 03.11.2023
  • Vaksdal kommune sitt fond for vilt, fiske og friluftsliv- frist 1. desember
  • Mysterfondet - til opphjelp av vilt og fisk – frist 1. desember
  • Kommunalt viltfond til viltfremjande tiltak. Ingen søknadsfrist.

Send søknad med kostnadsoppsett og grunngjeving til:

Her finn du meir informasjon om fonda.

Hugs å oppgje kva fond du søkjer om tilskot frå, og kva som er føremålet/målsetjinga med søknaden/tiltaket.

Lurer du på noko, ta kontakt med landbruksrådgjevar Tore Henrik Øye