Du kan lese om retningslinjene for ordninga på nettsida til regjeringa.