HeimNyheiterTilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020

Føremålet er å fremje natur- og kulturminneverdiar i jordbruket sitt kulturlandskap. Midlane skal nyttast til miljøtiltak ut over det ein kan vente ved vanleg jordbruksdrift.

Vaksdal kommune har kr 80 000,- til fordeling i 2020. Kommunal strategi for «SMIL-midlane, vil liggje til grunn for tildelinga.

Trykk her for å lese meir og finne søknadsskjema.


Sist oppdatert: 12.05.2020
Publisert: 12.05.2020