HeimNyheiterTiltak og anbefalingar knytt til smitteauke av det muterte koronaviruset

Tiltak og anbefalingar knytt til smitteauke av det muterte koronaviruset

Dette gjer vi på grunn av den uavklårte situasjonen vi er i, knytt til smitteauken av det muterte koronaviruset i nabokommunane våre.

Det blir ikkje høve til besøk på institusjonane fram til og med 10. februar.
Vi har framleis eigne rutinar for besøk til kritisk sjuke og døyande personar.

Elevar frå Vaksdal kommune som går på skule på Voss

Vaksdal kommune har ein del elevar på vidaregåande opplæring på Voss som er i klasse/ gruppe med elevar som har fått påvist Covid-19. Desse elevane er i karantene til dei har fått negativ test.
Husstandsmedlemmer av nærkontaktane til påvist Covid-19 tilfelle må i karantene til det føreligg ein negativ PCR-test av nærkontakten

Alle elevar oppmodast til å vere varsam og ivareta smittevernreglane.

Fysiske møte

Vi rår ifrå fysiske møte til situasjonen er meir avklara.

Heimekontor

Vi anbefaler alle som kan ha heimekontor å ha dette.

Munnbind

Vi ber alle om å bruke munnbind på offentlege stader, butikkar og kollektivtransport.

Begrense fysisk omgang

Vi anbefaler alle om å være forsiktig og begrense tal personar de treff.

Har du symptom på Covid-19 – ring koronatelefonen og be om testing – 453 77 777

Trykk her for opningstidar og anna kontaktinformasjon.


Sist oppdatert: 03.02.2021
Publisert: 03.02.2021