HjemNyheiterTV-aksjonen 2019

TV-aksjonen 2019

Som vanleg er ein avhengig av bøsseberarar i alle bygder.

Meld deg som bøsseberar til:
Vaksdal: Vaksdal Vel/Vaksdal Røde Kors: vaksdalvel@gmail.com
Stanghelle: Stanghelle IL: stanghelleidrettslag@gmail.com
Dale: tove.bruvik.erdal@vaksdal.kommune.no eller sigmund@simmenes.no

Bli bøsseberar og gå året sin viktigaste søndagstur.

Meir info om TV-aksjonen kan du finna på giverstafett.no eller blimed.no/tv-aksjonen-2019/


Helsing aksjonsnemnda i Vaksdal


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 15.10.2019