HeimNyheiterHøyringar i kommunen

Høyringar i kommunen

Vaksdal kommune har to saker ute til offentleg høyring.

Formannskap/ plan- og økonomiutval vedtok i møte 12.10.20 å leggja Kommunal planstrategi ut på høyring.

Høyringsfristen er sett til 15. november 2020.

 

I same møte vedtok dei også å leggje ut forskrift om godtgjersle og velferdsgoder for folkevalde ut til høyring.

Høyringsfristen er sett til 1. desember.

 

Klikk her for å lese meir om høyringane

 

 


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 16.10.2020