Utfall i mobil, fasttelefon med meir

Det er redusert mobildekning langs E16 vest for Voss, og ingen mobildekning langs fylkesvegane 5394, 5396, 5400 og 5410.
Telis har og nokre utfall på mobildekning i det same området.

Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 01.10.2020