HjemNyheiterUtlysing av midlar frå BKKs Interkommunale viltfond – søknadsfrist 1.mars

Utlysing av midlar frå BKKs Interkommunale viltfond – søknadsfrist 1.mars

Grunneigarar og interesseorganisasjonar i Modalen, Vaksdal, Voss og Vi kommunar kan søkje midlar frå viltfondet.
Publisert: 07.02.2024
Sist endra: 07.02.2024

Formålet for fondet er viltstelltiltak (forvalting og jaktutøving).

Tiltak som fremjar bestandsforvalting på tvers av kommunegrensene vil prioriterast. Dette kan vere til dømes innanfor villrein, hjort, småvilt m.m.

Midlane skal òg vere med å fremje lokal kunnskaps- og kompetanseutvikling og rekruttering av unge. 

Skriftleg og grunngjeven søknad med kostnads- og finansieringsplan, skal sendast til:

Har du spørsmål, ta kontakt med landbruksrådgiver Tore Henrik Øye i Vaksdal kommune

  • Telefon: 911 27 337

Her finn du meir informasjon om fondet.