HjemNyheiterUtspyling av vannledningsnettet på Dale

Utspyling av vannledningsnettet på Dale

Tirsdag 4. juli frå klokka 22.00 skal vi spyle leidningsnettet vårt.
Publisert: 04.07.2023
Sist endra: 23.08.2023

Dette gjer vi årleg for å få ut partikler/groing i røra og halde leidningsnettet reint.

Dersom vatnet er misfarga etter spylinga, bør du spyle ut med kaldtvannskrana på laveste tappepunkt i huset.