Utvida opningstidar for styrkerommet i Turbinen

Du som brukar styrkerommet må reingjere apparata du trener på før og etter bruk, og maks tal i rommet samstundes er 10 personar.

Hugs å halde god avstand til andre - minimum ein meter.

God trening😊


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 20.09.2021